1922 m. liepa 14 d. | Belgų ministeris dėl Haagos konferencijos

Belgu užsienių reikalų ministeris pranešdamas savo kabinetui dėl Haagos konferencijos pareiškė, kad vien tik sovietų atstovų dviprasmis nusistatymas konferencijoj, atsakomingas už konferencijos nepasisekimą. Belgų nuomone Haagos konferencija jau pasibaigus ir susitaikymas su Rusais neįvyks.

E. Londonas. Brukselio pranešimu, Belgu užsienių reikalų ministeris pranešdamas savo kabinetui dėl Haagos konferencijos pareiškė, kad vien tik sovietų atstovų dviprasmis nusistatymas konferencijoj, atsakomingas už konferencijos nepasisekimą. Belgų nuomone Haagos konferencija jau pasibaigus ir susitaikymas su Rusais neįvyks. Liepos 12 d. nerusų komisijos posėdžiaus su rusų komisija.

Hagos miesto centras. 1921 m.


Šaltinis: Belgų ministeris dėl Haagos konferencijos (1922, Liepos 14 d.). Lietuva (155 (971), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.14

Fotografijos prieiga internetu: https://i.pinimg.com/originals/32/19/98/321998e30e06d6f970b413a92e803275.jpg