1922 m. liepa 5 d. | Ruošiama visuotinis vaikų lenkinimas

Miesto valdyba liepos 5 d. ima surašinėti vaikus ligi 10 m. amžiaus ir prekybos bei pramonės tarnautojus nuo 14 ligi 18 m. Jie bus varomi į lenkų visuotinas ir specialines mokyklas.

Miesto valdyba liepos 5 d. ima surašinėti vaikus ligi 10 m. amžiaus ir prekybos bei pramonės tarnautojus nuo 14 ligi 18 m. Jie bus varomi į lenkų visuotinas ir specialines mokyklas.

Mokslo apskričio globėjas praneša miestui, jog nuo liepos 1 d. Vilnius turi prisiimti savo lėšomis užlaikyti visuotinas mokyklas.

Vilnius ir jo apylinkės. Vilnius. Vaizdas į Antakalnį. Fotografas J. Bulhakas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: Ruošiama visuotinis vaikų lenkinimas (1922, Liepos 7 d.). Lietuva (149 (971), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.7