1922 m. liepa 9 d. | Kauno kronika

Liepos m. 9 d. Kauniečiam teko matyti vieną retų renginių. Tai oro laivyno surengtasai skraidymas. Skraidytuvių stotyje (aerodrome) susirinko gana daug publikos. Nežiūrint į aukštok mokesnį, daugelis išdrįso net skraidytuvais keltis.

Liepos m. 9 d. Kauniečiam teko matyti vieną retų renginių. Tai oro laivyno surengtasai skraidymas. Skraidytuvių stotyje (aerodrome) susirinko gana daug publikos. Nežiūrint į aukštok mokesnį, daugelis išdrįso net skraidytuvais keltis. Vieni pirmųjų pasikėlė kelėtas mūsų operos solistų.

Paskui lakūnai pasikėlę darė mirties kilpas, įvairius nardymus ore, nuo kurių net pašaliečiui žiūrovui kvapą užimama.

Visas gautas iš skraidymo pelnas skiriamas nukentėjusiems lakūnams šelpti bei švietimui skleisti. Reikia manyti, kad pelno bus ne maža, nes už įėjimą į stotį taip pat buvo įmanoma mokesnis, o apsilankiusiųjų buvo labai daug.

Čia mūsų jauni lakūnai turėjo progos parodyti savo gabumus. Nors jiems bedarant baiseliausias kilpas bei benardant ore, buvo pavojaus nukristi, bet tokios nelaimės neatsitiko.

Apolinaras Saladžius lietuviškame lėktuve ANBO III, 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., liepos 13 d., Kauno kronika, Lietuva (Nr. 154 (976)) p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.13