1922 m. liepos 13 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Didinga asmenybė sunkiomis istorinėmis minutėmis yra tautos talismanas galintis daryti stebuklus. Bet nei Mykolas Biržiška, nei Smetona, nei joks kitas valdžios atstovas arba Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas neturi tokios galios. Senolis Basanavičius yra per senas ir apie jo lyderystę nė kalbos negali būti. Kita vertus, panašu, kad Basanavičius, nors ir buvo itin stipri asmenybė, vis dėlto ne tokia stipri kaip Pilsudskis ar Dmovskis.

Ketvirtadienis

Neaišku ar Arturo Slivinskio kabinetas Lenkijoje bus tvirtas. Jau sklinda gandai, kad endekų opozicija Varšuvos seime sudarė daugumą ir kad po diskusijos dėl vyriausybės deklaracijos Seimas nedidele balsų persvara pareiškė nepasitikėjimo votumą Slivinskio vyriausybei: tai, ko gero, sukels naują krizę. Laikas parodys, ar pavyks Pilsudskiui išlaikyti vyriausybę, paklusnią jo politikai. Iš tiesų Lenkijoje problema yra ne Slivinskis, ne viena ar kita vyriausybė, o esminis Pilsudskio ir endekų konfliktas. Pilsudskis personifikuoja kairiuosius, iškili jo asmenybė patraukia visą eilę politikos gerbėjų. Kitoje pusėje atsidūrę endekai – didžiulė mafija, protinga, stipri, bet daugiagalvė, be aiškaus lyderio.Negaliu suprasti kodėl savo įtaką prarado Romanas Dmovskis, Pilsudskio koncepcijos priešininkų lyderis. Dmovskis buvo didinga asmenybė ir savo jėga nenusileido Pilsudskiui nors buvo visiškai kitoks. Atrodytų, kad Romano Dmovskio asmenybę endekai galėtų personifikuoti taip, kaip kairieji personifikuoja Pilsudskį. Kadangi gyvenu ne Lenkijoje nežinau ir negaliu suprasti, kas nutiko Dmovskiui. Yra dar vienas stiprus žmogus Lenkijoje – Vitosas, centro atstovas, didis oportunistas, ūkininkas. Rodos, mūsų Lietuva neturi tokio lygio asmenybių kaip Pilsudskis, Dmovskis ir Vitosas. Gaila. Didinga asmenybė sunkiomis istorinėmis minutėmis yra tautos talismanas galintis daryti stebuklus. Bet nei Mykolas Biržiška, nei Smetona, nei joks kitas valdžios atstovas arba Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas neturi tokios galios. Senolis Basanavičius yra per senas ir apie jo lyderystę nė kalbos negali būti. Kita vertus, panašu, kad Basanavičius, nors ir buvo itin stipri asmenybė, vis dėlto ne tokia stipri kaip Pilsudskis ar Dmovskis.

Tuometinės Lenkijos vyriausias karinių pajėgų vadas ir valstybės viršininkas maršalas Juzefas Pilsudskis. Darbininkų muziejaus Kopenhagoje fotografija. Europeana.


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 47.