1922 m. liepos 16 d. | Perspėjimas

Išvengimui dažnai pasikartojančių pastaruoju laikų besimaudančių tarpe paskendimo įvykių, Vandens kelių Rajonas Kauno miesto su priemiesčiais piliečių žiniai skelbia sekantį perspėjimą.

Išvengimui dažnai pasikartojančių pastaruoju laikų besimaudančių tarpe paskendimo įvykių, Vandens kelių Rajonas Kauno miesto su priemiesčiais piliečių žiniai skelbia sekantį perspėjimą:

1)  Nepavojinga maudytis vietose, kur yra iškaba: „vyrams maudytis vieta“, „moterims maudytis vieta“, Tokios iškabos randasi a) Nemuno dešiniajame krante – Šančiuose ir ties Karmelitais prie maudyklės „Saulė“; kairiajame krante: aukščiau Panemunės tilto ir aukščiau Aleksoto tilto, b) Nerio (Vilijos) kairiajame krante ties žiotimi; dešiniajame krante ties Eigulių tiltu ir žemiau Slabados tilto.

2)  Pavojinga maudytis: a) ties parande (seklumų gale), kur daugiausiai esti sūkurių, b) nuo sielių, c) kairiau raudonų gairių ir dešiniau baltų – (plaukiant su vandeniu).

3)  Nemokantiems bei silpnai mokantiems plaukioti patariama toli nuo kranto neiti; einant gi reikia liemenį pakreipus į krantą viena koja, iškišus pirmyn čiupinėti dugno) nepasiekus pastarojo, visoms jėgomis spirtis atgal.

4)  Esant pavojui paskęsti reikia tuojau gulti kniupščiam ir plaukti su vandeniu iki pirmo seklumo (esant sraunam vandeniui plaukti su vandeniu labai lengva); nereikia išsigąsti ir nustoti sąmonės.

5)  Nepatariama kaitros metu nepratusiam prie saulės spindulių gulėjus ilgai ant smėlio plaukti: yra pavojaus gauti saulės smūgį paskęsti.

6)  Nenurodytuose maudymuisi vietose nėra gelbėjimui priemonių bei sargybinių, kuriems įsakyta duoti skęstančiam pagalbos.

7)  Nenurodytose punkte I vietose leidžiama doros žvilgsniu maudytis tik su kostiumais.

Kauno Vandens Kelių Rajono Viršininkas.

Kazimieras Dudėnas ir Petronėlė Daugelavičiūtė prie Nemuno XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., liepos 16 d., Perspėjimas, Lietuva (Nr. 157 (979)) p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.16