1922 m. liepos 18 d. | D-ras Basanavičius

Vakar „Inteligentų“ klūbe lietuvių menininkų būrelis kėlė vaišes Lietuva veteranui D-rui Basanavičiui ir turėjo pasikalbėjimų apie lietuvių meno reikalus. Į pasikalbėjimą buvo pakviesti: buvusis Prezidentas Smetona, buv. Tarybos Pirmininkas Stasys Šilingas, Generolas Nagevičius, profesoriai Sangaila, Dubeneckis ir kiti.

Vakar „Inteligentų“ klūbe lietuvių menininkų būrelis kėlė vaišes Lietuva veteranui D-rui Basanavičiui ir turėjo pasikalbėjimų apie lietuvių meno reikalus. Į pasikalbėjimą buvo pakviesti: buvusis Prezidentas Smetona, buv. Tarybos Pirmininkas Stasys Šilingas, Generolas Nagevičius, profesoriai Sangaila, Dubeneckis ir kiti. D-ras Basanavičius trumpai pranešė ir apie Vilniaus meno turtų padėtį. Pasikalbėjimas nusitęsė 5 valandas. Be to susitarta apvažiuoti keletą senesniųjų pilių ir apžiūrėti jų stovį.

Jono Basanavičiaus paminklas Panemunėje 1936–1939 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., liepos 18 d., D-ras Basanavičius Kaune, Lietuva (Nr. 158 (980)), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.18