1922 m. liepos 27 d. | Iškilmės Kaune dėl pripažinimo

Jau nuo 12 val. telefonai į įstaigas ir į kitus miestus ir miestelius ėmė skelbti džiaugsmingą žinią, kad Amerika pripažino Lietuvą, būtinai pridedant, kad be jokių sąlygų.

Jau nuo 12 val. telefonai į įstaigas ir į kitus miestus ir miestelius ėmė skelbti džiaugsmingą žinią, kad Amerika pripažino Lietuvą, būtinai pridedant, kad be jokių sąlygų.

Penktadienį, liepos 28 diena buvo Kaune labai nepaprasta diena: prasidėjo, kaip darbo diena, o baigėsi, kaip iškilminga tautinė šventė. Jau nuo 12 val. telefonai į įstaigas ir į kitus miestus ir miestelius ėmė skelbti džiaugsmingą žinią, kad Amerika pripažino Lietuvą, būtinai pridedant, kad be jokių sąlygų. Įstaigose anksčiau buvo baigtas darbas, ir valdininkai, vieni kitus sveikindami, šaukė: valio Amerika! Gatvėse namai tuojau pasipuošė tautinėmis vėliavomis, krautuvės užsidarė. Žmonės vaikščiojo linksmais veidais. <…>

Kun. Tumas pasakė karštą prakalbą, nurodydamas Amerikos pripažinimo svarbumą, ypač šiuo laiku, kada kitos didžiosios valstybės stengiąs tą pripažinimą juo brangiau parduoti. Amerika pripažino be jokių pirkliavimų, be jokių mums užgaulingų sąlygų.

Gerb. Tumui kalbant, orlaiviai žemai viršum minios pralėkdami, metė lapelius, skelbiančius linksmą žinią.

Pabaigus prakalbą ir orkestrui sugriežus Lietuvos himną, manifestantai nuėjo prie Amerikos konsulato rūmų. Pasirodė žilaplaukis simpatingas p. Edvardas su žmona ir visais konsulato bendradarbiais. <…>

Ačių Amerikai už pripažinimą Lietuvos liepos 27-tą d. 1922 m.


Šaltinis: Iškilmės Kaune dėl pripažinimo (1922, Rugpjūčio 5 d.). Trimitas (30 (100), p. 5-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.30

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004154445