1922 m. liepos 30 d. | Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės

Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės (abu sėdi ant galinės automobilio sėdynės). Mauručiai, 1922 m. liepos 30 d.

Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės (abu sėdi ant galinės automobilio sėdynės). Mauručiai, 1922 m. liepos 30 d. Prie vairo (dešinėje automobilio pusėje) sėdi karininkas (A. Kučingio bendramokslis karo mokykloje) Jurgis Šečkus. Aplink automobilį stovi trys pamergių ir pabrolių poros, pamergės vilki baltas sukneles, du pabroliai – kariškas uniformas, vienas civilinį kostiumą, prie automobilio galo stovi svočia su svotu, karininku Jurgiu Balickaičiu, priekyje prie automobilio šono sėdi du karininkai. Jaunieji ir pulkas pasiruošę vykti į Garliavos bažnyčią. Kauno miesto muziejaus fondai.


Iškilus operos solistas ir Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Kučingis (1899–1983) per gyvenimą spėjo pamatyti didžiuosius XX a. Lietuvos istorijos įvykius. Dar Pirmojo pasauliniame karo metais įsitraukė į tautinę veiklą, už kurią buvo vokiečių persekiojamas. Vėliau dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose, po kurių liko Lietuvos kariuomenėje – buvo jos topografas, braižė karinius žemėlapius. Turėjo generalinio štabo majoro laipsnį. Kartu garsėjo operos solisto talentu. 1937 m. išleistas į atsargą užsiėmė tik dainavimu, važinėjo po gastroles ir garsino Lietuvos vardą.

Lietuvą okupavus sovietams A. Kučingis dalyvavo pasipriešinimo judėjime, buvo 1941 m. birželio sukilimo dalyvis. Palaikė ryšius su Tauro apygardos partizanais, teikė jiems žinias, padėjo redaguoti kreipimąsi į Jungtines Tautas protestuojant prieš Lietuvos okupaciją. 1948 m. sovietinio saugumo suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, vėl tęsė karjerą teatre, karjerą baigė sulaukęs garbaus amžiaus 1977 m. Paliko daug rankraščių, atsiminimų, laiškų – ypač mylimai žmonai Marijai Magdalenai. Gausus A. Kučingio archyvas saugomas Kauno miesto muziejuje. Dalis jo paskelbta muzikologės Kristinos Mikuličiūtės-Vaitkūnienės parengtoje knygoje ,,Antanas Kučingis. Laiškai, dokumentai, atsiminimai (2012 m.). Čia pristatome Antano ir Marijos Magdalenos Kučingių vestuvių akimirkas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita