1922 m. liepos 4 d. | Lenkų kazokai

Kolonistų santykiai su vietos gyventojais yra blogi ir kaimynai ima kolonistų šalintis. Jei kurie kaimynai žiemą, šiuo ar tuo yra jiems padėję, tatai darė, naudodami juos, jųjų arklius ar žemės dalį.

Apie įterptus Vilniaus krašto lietuvių ir gudų tarpan lenkų kareivius – kolonistus endekų „Dziennink Wilenski“ rašo: „kolonistų santykiai su vietos gyventojais yra blogi ir kaimynai ima kolonistų šalintis. Jei kurie kaimynai žiemą, šiuo ar tuo yra jiems padėję, tatai darė, naudodami juos, jųjų arklius ar žemės dalį. Ypačiai priešais kolonistams yra nusistatę dvaro darbininkai, kurie žemės gautį dvaro žemės, o čia radosi pavoingų ateivių.

Kolonistai sudaro nežymes grūpes nepalankių jiems žmonių miniose ir turės išnykti be Lenkų valstybės naudos arba valstybė gaus vis juos dirbtinai palaikyti. Vienas dalykas žmonių apie jųjų nusistatymą šiaip yra pasakęs: „Jei ištiks karas, abejoju, ar begausime savanorių iš kolonistų“. Kiti sako juos esant palankius komunizmo idejai. Ir ištikrųjų. Lydos ir Braslavo aps. rinkimų metu kolonistai ar buvusieji kolonistai agitavo bolševikų naudai.

Vilnius Rotušės aikštė apie 1942–1943 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


Šaltinis: 1922 m., liepos 4 d., Lenkų kazokai, Lietuva (Nr. 146, (968)), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.4

Nuotraukos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004412020