1922 m. liepos 8 d. | Penkios dienos Lietuvoje

Vėliaus lankome miesto muziejų. Ekskursantus pasitinka ir viską paaiškina prof. Volteris. Daug yra prisižiūrėjimo įsigilinimo verta, kaip latviams taip lietuviams.

[…] Vėliaus lankome miesto muziejų. Ekskursantus pasitinka ir viską paaiškina prof. Volteris. Daug yra prisižiūrėjimo įsigilinimo verta, kaip latviams taip lietuviams. Juos gerb. prof. supažindina ir su Lietuvos mokykla 1864–1904 m., kokia ji tame laikotarpy buvo ir su Matulionio „Lietuvių ir Latvių žemė“, reljefiniu žemlapiu ir kitomis retenybėmis. Visgi Kauno muziejuje man rodos, ne visa Lietuvos praeitis matoma. Turbut prieš karą dauguma liečiančių brangenybių buvo kraunama Vilniuje, kaip krašto centre ir tenai, pakolkas, daugumui mūsų tautos neprieinami…

Padėkoję gerb. prof. už jo malonius paaiškinimus, pažimėję ekskursantų apsilankimą muziejaus knygoje, persiskyreme. […]

Prof. Eduardas Volteris. „Lietuvos albumas“, 1921 m.


Šaltinis: „Penkios dienos Lietuvoje“, Rygos balsas, nr. 26 (49), 1922 m. liepos mėn. 8 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Liep.8