1922 m. rugpjūčio 1 d. | 1922 m. rugpjūčio 1 d.

Galop š. m. rugpjūčio 1 d. St. Seimas baigė svarstyti konstituciją, tuo pat patiekdamas Lietuvos gyvenimui tvirtus teisėtumo pagrindus.

Tą dieną Kaune saulutė gražiai švietė, vidudieny praužė audra su perkūnu ir ledais, o popiety ėmė krautuves uždarinėti ir puošti vėliavomis namus: tai konstitucijos šventė! Tą dieną, mat, 151/2 val. Steigiamasi Seimas per pačią perkūniją priėmė Lietuvos konstituciją.

Ta diena bus atmintina, bus tikra lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės šventė, kaip yra šventė vasario 16 d. (Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas) ir gegužės 15 d. (St. Seimo įkurtuvės).

Galop š. m. rugpjūčio 1 d. St. Seimas baigė svarstyti konstituciją, tuo pat patiekdamas Lietuvos gyvenimui tvirtus teisėtumo pagrindus.

Rugpjūčio 2 dieną miestas tebebuvo pasipuošęs vėliavomis, visos įstaigos nustoto dirbti 13 ½ val. Įgulos bažnyčioj įvyko iškilmingos pamaldos, kur dalyvavo visos užsienio atstovybės. Kariuomenė darė paradą, Respublikos prezidentas ją priėmė.

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą (parlamentą) paskirti spaliu 10 dieną.

Steigiamojo Seimo rūmai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 1 d. (1922, Rugpjūčio 12 d. d.). Trimitas (31 (101), p. 7-8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.31