1922 m. rugpjūčio 12 d. | Lietuvos Lengvosios Atletikos Pirmenybės 1922 m.

Š. m. rugpjūčio mėn. 12, 13, 14, ir 15 d. d., Kaune, Stadiono aikštelėje, įvyko lengvosios atletikos rungtynės Lietuvos Pirmenybėms.

Š. m. rugpjūčio mėn. 12, 13, 14, ir 15 d. d., Kaune, Stadiono aikštelėje, įvyko lengvosios atletikos rungtynės Lietuvos Pirmenybėms.

Rungtynėse dalyvavo šios organizacijos: Kauno šaulių būrio sporto sekcija, L. F. L. S., Kauno sporto kliūbas, Makabi ir kariuomenės – Šarv. Auto Diviz. Ir 3 p. pulkas. Dalyvavo sportininkų daugiau, kaip 100 žmonių. Aikštė buvo gerai paruošta ir aptverta vielų tvora. Žiūrėtojams buvo apmokamas vietos sėdėti.

Rungtynės prasidėjo rugpjūčio 12 d. 17 val. Buvo gražus oras, bet žiūrėtojų buvo neperdaugiausia. Rugtynes atidengė moters 100 mtr. Bėgimu.

I-mas pusiaufinalas: 1. Garbačauskienė (L. F. L. S.) 15 sek.

2. Karnauskaitė (L. F. L. S.) 16 sek.

Garbačiauskienė padarė naują Liet. moterų rekordą.

<…>

Ąžuolynas žvelgiant nuo Kauno radijo stoties antenos stiebo. Matomas pirmasis stadionas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos Lengvosios Atletikos Pirmenybės 1922 m. (1922, Rugsėjo 2 d.). Trimitas (34 (104), p. 27. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.34