1922 m. rugpjūčio 13 d. | Valdžios žinios skelbimas

Šiuo skelbiu visiems Kauno miesto ir apskrities piliečiams, gimusiems 1896, 1897, 1898, 1900, 1901 ir 1902 metais, užbaigusiems šiais metais iki rugpjūčio 1 d. aukštesniasias mokyklas (gimnazijas ar tolygias), jog visi jie privalo užsiregistruoti Kauno miesto Komendantūros Mobilizacijos skyriuje.

Šiuo skelbiu visiems Kauno miesto ir apskrities piliečiams, gimusiems 1896, 1897, 1898, 1900, 1901 ir 1902 metais, užbaigusiems šiais metais iki rugpjūčio 1 d. aukštesniasias mokyklas (gimnazijas ar tolygias), jog visi jie privalo užsiregistruoti Kauno miesto Komendantūros Mobilizacijos skyriuje iki š. m. rugpjūčio mėn. 20 d. imtinai.

Gyvenantieji apskrityje gali pranešti žinias apie save (gimimo metus, vietą, kuomet ir kurią mokyklą užbaigė) raštu.

Neužsiregistravusieji bus laikomi vengiančiais karinės prievolės. Kapitonas Braziulevičius Kauno miesto ir apskr. Karo komendantas.

Kauno komendantūros rūmai Nepriklausomybės aikštėje. Kauno karo komendantūra, 1919-1929 m.


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 13 d., Lietuva (Nr. 181 (1003)), p. 5

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.13