1922 m. rugpjūčio 15 d. | Apie savo valiutą

Manoma, kad po kokių 3-4 mėnesių turėsime savo valiutą. Jau priimtas Seime piniginio vieneto įstatymas ir baigiama svarstyti įstatymus apie Emisijos Banką, kuris užsiims pinigų leidimu. Lietuvos piniginio vieneto pavadinimas bus Litas.

Kol mūsų valstybė buvo visai silpna ir nepripažinta de jure, tai savų pinigų išleidimas nebuvo pageidaujamas dalykas, nes jei galėjo pavirsti į grynus popergalius, kaip kad su lenkų markėmis atsitiko. Bet dabar, ypač vokiečių markės vertai taip smarkiai nupuolus, savų pinigų leidimo reikalas labai pribrendęs. Tuo reikalu ir vyriausybė ir Seimas rūpinasi. Manoma, kad po kokių 3-4 mėnesių turėsime savo valiutą. Jau priimtas Seime piniginio vieneto įstatymas ir baigiama svarstyti įstatymus apie Emisijos Banką, kuris užsiims pinigų leidimu.

Lietuvos piniginio vieneto pavadinimas bus Litas. Litas turės 0,150462 gramų gryno aukso vertybės. Tai bus tiek vertas, kiek dešimta dalis dolerio. Litas turės šimtą centų. Įvedus litus, dabartiniai pinigai per tris mėnesius bus keičiami į litus vyriausybės nustatytu kursu.

Visokie piniginiai dokumentai bus daromi pinigus apskaičiuojant litais. Skolos, vienai pusei reikalaujant, turės būt apmokamos litais tuo kursu, koks bus skolos įmokėjimo dieną. Reiškia, jei pav. kas skolingas 1000 markių, tai turės mokėt tiek litų, kiek jų mokėjimo dieną galima bus už 1000 markių gauti.

Valstybės bankas. Kaunas. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Apie savo valiutą (1922, Rugpjūčio 15 d. d.). Trimitas (32 (102), p. 6-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.32