1922 m. rugpjūčio 17 d. | Lietuvos pažangiųjų moterų žiniai

Š. m. rugpjūčio mėn. 17 d. 6 val. vakaro Šiaulių Sąjungos Klube (Vasario 16 d. gatvė) šaukiamas Lietuvos Moterų Sąjungos steigiamasis susirinkimas.

Š. m. rugpjūčio mėn. 17 d. 6 val. vakaro Šiaulių Sąjungos Klube (Vasario 16 d. gatvė) šaukiamas Lietuvos Moterų Sąjungos steigiamasis susirinkimas.

Dienotvarkė:

1.       Steigėjų pranešimas.

2.      Įstaitų skaitymas ir priėmimas.

3.      Kauno Skyriaus įsteigimas.

4.      Sumanymai.

Pažangios minties moters kviečiamos kuo skaitingiausiai atsilankyti.

Steigėjo: G. Petkevičaitė, F. Bortkevičienė, M. Marmienė, A. Stankevičaitė, B. Grigaitytė.

Grupė merginų XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 17 d., Lietuvos pažangiųjų moterų žiniai, Lietuva (Nr. 183 (1005), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.17