1922 m. rugpjūčio 18 d. | Karo palikimas

5.911.000 invalidų! Tarptautinio invalidų biuro žiniomis, pasaulinis karas davęs virš nurodytą skaičių invalidų. Daugiausiai jų esą Prancūzuose – 1500 000, toliau Vokietijoje 1.400 000, Anglijoj – 1.170.000, Italijoj – 570 000.

5.911.000 invalidų! Tarptautinio invalidų biuro žiniomis, pasaulinis karas davęs virš nurodytą skaičių invalidų. Daugiausiai jų esą Prancūzuose – 1500 000, toliau Vokietijoje 1.400 000, Anglijoj – 1.170.000, Italijoj – 570 000, Belgijoj – 400.000, Amerikos Jungtinėse Valstybėse – 246.000, Čekoslovakijoje – 175.000, Austrijoje 154,000, Jugoslavijoje – 154.000, Kanadoje – 84.000, kitose valstybėse 320.000. Reikia pastebėti, kad šis skaičius yra dar nepilnas, nes čia neįskaityti Rusijos ir atsiskyrusių nuo jos valstybių invalidai. Drąsiai galima sakyti, kad priskaičius šių valstybių, viso bus apie 8000 000 invalidų.

Čekoslovakijos karo veteranai po Pirmojo pasaulinio karo.


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 18 d., Karo palikimas, Laisvė (Nr. 137), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-rugpj.18

Nuotraukos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/08615/0064888a17?view=http%3A%2F%2Fdata.nfa.cz%2Fimage%2Fjpeg%2Fefg%2Ffilm%2F0064888%2Fphoto%2Fa17.jpg&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi