1922 m. rugpjūčio 21 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Marynia grįžo susijaudinusi, kad ir toliau markės kursas krenta. Šiandien už dolerį mokėta 1200 markių – žiauri kaina. Aišku, visas Rokiškis ir jo gyventojai sunerimę tokiu baisiu markės nuosmukiu, ir dar aišku, kad visos kainos vėl pašoko į viršų. Kadangi nėra jokio stabilumo, labai sunku nuspėti, kaip toliau vystysis šalies ekonomika.

Pirmadienis

<…>

Marynia ir Elvyra šiandien buvo Rokiškyje. Marynia grįžo susijaudinusi, kad ir toliau markės kursas krenta. Šiandien už dolerį mokėta 1200 markių – žiauri kaina. Aišku, visas Rokiškis ir jo gyventojai sunerimę tokiu baisiu markės nuosmukiu, ir dar aišku, kad visos kainos vėl pašoko į viršų. Kadangi nėra jokio stabilumo, labai sunku nuspėti, kaip toliau vystysis šalies ekonomika. Labai įdomu, kas bus su teisėjo atlyginimu, kiek jis pakils palyginti su tokiu greitu markės nuosmukiu. Marynia man iš Rokiškio parvežė kostiumui medžiagą, kurią gavau Trėjaus fabrike Pajuodupyje tarpininkaujant Kazimierui Jankauskui (sūnui). Medžiaga tamsiai mėlynos spalvos, vilnonė. Penki dvigubo pločio aršinai po 500 markių už aršiną, tad iš viso 2500 markių. Pagal tokį pinigų kursą kaina nepaprastai maža. Jankauskas medžiagą man nupirko prieš kelias savaites. Na, aš esu nepaprastai laimingas, nes šiais laikais tokia medžiaga – didelis turtas.

<…>

Vyriško kostiumo dalis. XX a. 3 – 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 99-100.