1922 m. rugpjūčio 27 d. | Finansų Prekybos ir Pramonės ministeris apie Lietuvos finansinę padėtį

Taigi iš tikrųjų dabartinė padėtis yra rimta. Tebesilaikydami iki šiol vokiečių ost valiutos, privedėme mūsų krašto ūkį, ir mūsų valstybės ūkį prie kebliausios padėties, kuri gimė iš nuolatinio ir vis augančio ir juo tolyn, juo labyn, vokiečių markės atpigimo, kurs pastaruoju laiku virto Vokietijai ir mums tiesiog katastrofiniu.

Naujai paskirtasai Finansų Prekybos ir Pramonės Ministeris Vyt. Petrulis priemė Eltos bendradarbį į jo pastatytą klausimą, kaip galima išeiti iš dabartinės sunkios Lietuvos finansinės padėties pasakė štai ką:

Aš pilnai suprantu, kodėl Jūs man statote visų pirmą tą klausimą – apie išeitį iš susidariusios dėl katastrofinio markės kritimo sunkios finansinės padėties mūsų valstybei ir mūsų krašto ūkiui, o ne klausiate apie mano programą apskritai. Nes man rodos, kad duoti atsakymą į Jūsų man pastatyta klausimą ir paaiškinti mano programos pagrindinius faktus šiuo metu yra du beveik tolygiu dalyku.

Taigi iš tikrųjų dabartinė padėtis yra rimta. Tebesilaikydami iki šiol vokiečių ost valiutos, privedėme mūsų krašto ūkį, ir mūsų valstybės ūkį prie kebliausios padėties, kuri gimė iš nuolatinio ir vis augančio ir juo tolyn, juo labyn, vokiečių markės atpigimo, kurs pastaruoju laiku virto Vokietijai ir mums tiesiog katastrofiniu.

Mūsų krašto ūkiui markės-auksinio nuolatinis kritimas padarė milžiniškų nuostolių. Nemėginsiu šia proga tų nuostolių kokiu-nors skaičiumi išreikšti. Pažymėsiu vien tik, kad mūsų krašto toji turto dalis, kuri vokiškųjų piniginių ženklų pavydale cirkuliuoja mūsų tautos ūkio kanalais ir kuri siekia keleto milijardų auksinų, gal 7, o gal ir daugiau, šiuo metu, palyginus su praėjusiais metais savo tikrosios vertybės atžvilgiu sumažėjo daugiau, negu 10 kartų, o palyginus su už praėjusiais metais – daugiau negu 20 kartų. Neminint visų čia nuostolių ir nepatogumų normaliam tautos ūkiui vystymuisi, markės-auksino kurso nepastovumas į ekonominį ir finansinį gyvenimą įveda savotišką babiloną, nes susimaišo visos kalkuliacijos, visos sąmatos ir biudžetais, o tai dėl to, kad nebelieka pastovaus objektyvaus vertybės masto. […].

Vytautas Petrulis Finansų, prekybos ir pramonės ministras. 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 27 d. Finansų Prekybos ir Pramonės ministeris apie Lietuvos finansinę padėtį, Laisvė (Nr. 145) p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-rugpj.27