1922 m. rugpjūčio 30 d. | Kauno kronika

Aną dieną Kauno gatvėse praeivių dėmesį, ypač kaimiečių, kreipė nematyta dar mašina: tai malkoms smulkinti mašina. Lietuvoj – dar naujiena. Tik Kaune vieną tokią malkų pjaustymo ir skaldymo mašiną, dar iš Vokiečių laikų, turi įsigijęs Nochimsono miškų prekybos namas.

Aną dieną Kauno gatvėse praeivių dėmesį, ypač kaimiečių, kreipė nematyta dar mašina: tai malkoms smulkinti mašina. Lietuvoj – dar naujiena. Tik Kaune vieną tokią malkų pjaustymo ir skaldymo mašiną, dar iš Vokiečių laikų, turi įsigijęs Nochimsono miškų prekybos namas (Totorių ir Ugniagesių g-vių kampas). Mašiną varo prie jos esantis nedidelis motoras, suvartodamas valandoj apie 2 litru benzino. Pilnas darbininkų sąstatas – 5 žmonės. Per valandą susmulkinama malkų maždaug 10 metr. Dirbama į dieną po 8 valand. Už išdirbimą 1 metr. Malkų ligšiol buvo imama 80 auks. Už kirtimą malkų paprastu būdu darbininkai ligšiol imdavo 140-160 auks. Už metrą. Dirbantieji prie šios mašinos 2 darbininkai prižiūrėtojai gauna diena po 400 – auksinų- kiti po 250. Mašina važinėja dirbti ten, kur darbo esti visai dienai. Todėl, kas turi daug malkų kirsti, darbas atsieina daug pigiau.

Kauno miesto panorama nuo Soboro iki santakos. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m., rugpjūčio 30 d., Aną dieną Kauno gatvėse, Lietuva (Nr. 194 (1016)), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.30