1922 m. rugpjūčio 6 d. | Dėl nepaprasto atsitikimo

Nežinomi piktadariai nuėmė nuo durų rusų atstovybės rūmų iškabą. Be abejo, įvykdžiusieji tą provokacijos darbą asmenys nori ardyti santykius tarp Lietuvos ir Rusijos. Vyriausybė tokiu piktadarių pasielgimu kuo labiausiai pasipiktinus.

Nežinomi piktadariai nuėmė nuo durų rusų atstovybės rūmų iškabą. Be abejo, įvykdžiusieji tą provokacijos darbą asmenys nori ardyti santykius tarp Lietuvos ir Rusijos. Vyriausybė tokiu piktadarių pasielgimu kuo labiausiai pasipiktinus. Valdžia deda visas pastangas suieškoti kaltuosius. Milicininkai, kurie tą naktį dežuravo, jau suimti direktoris aplankė Rusų atstovą p. Davtjaną, Užsienio Reikalų Ministerio vardu išreikšdamas giliausią užuojautą.

Kauno miesto panorama nuo Soboro iki santakos. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Dėl nepaprasto atsitikimo (1922, Rugpjūčio 6 d.). Lietuva (175 (997), p. 5. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugpj.6