1922 m. rugpjūčio 7 d. | Seimo rinkimų dienų paskelbimas

Eidamas Lietuvos Valstybės Konstitucijos §104 ir Seimo Rinkimų Įstatymo §10, šiuo skiriu ir skelbiu šių metų spalių mėnesio 10 ir 11 dienas rinkimų į Seimą dienomis.

Seimo rinkimų dienų paskelbimas

Eidamas Lietuvos Valstybės Konstitucijos §104 ir Seimo Rinkimų Įstatymo §10, šiuo skiriu ir skelbiu šių metų spalių mėnesio 10 ir 11 dienas rinkimų į Seimą dienomis.

A. Stulginskis

Einąs Respublikos Prezidento Pareigas

Steigiamojo Seimo pirmininkas

Galvanauskas

Ministeris Pirmininkas

Kaunas, 1922 m. rugpjūčio mėn. 7 d.

Steigiamojo Seimo rūmai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Seimo rinkimų dienų paskelbimas (1922, Rugpjūčio 8 d.). Lietuva (176 (998), p. 1. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugpj.8