1922 m. rugpjūtis 10 d. | „Gazeta Warszaw“ charekterizuoja Pilsudskį

Laike pertrakacijų valstybės viršininkas pareiškė: Jei ši padėtis neatsimainys, atsistatydinsiu nuo vietos, išleisiu manifestą ir eisiu gatvėn.  Jums rodos, kad jūs tik vieni mokate kalbėti gatvėje į minią!… Bet jeigu tada reikės imtis ypatingų priemonių atmosferai apvalyti nesvyruosiu.

E. Varšuva. Lenkų laikraštys „Gazeta Warszawska“ norėdamas nucharakterizuoti lenkų valstybės viršininką J. Pilsudskį daro ištrauką iš laikraščio „Goniec Krakowski“, kuriame tarp ko kita pasakyta: paskutinio krizio metu, nuvyko į valstybės viršininką centro delegacija pertraukuoti.  Laike pertrakacijų valstybės viršininkas pareiškė:

Jei ši padėtis neatsimainys, atsistatydinsiu nuo vietos, išleisiu manifestą ir eisiu gatvėn.  Jums rodos, kad jūs tik vieni mokate kalbėti gatvėje į minią!… Bet jeigu tada reikės imtis ypatingų priemonių atmosferai apvalyti nesvyruosiu.

Vienam iš atstovų stengiantis išaiškinti valstybės viršininkui, kad neprieisią imtis ypatingų priemonių tai valstybės viršininkas atsakes:

Tamstą pirmutinį nušluos toji suirutė. Tamsta tapsi sušaudytas.

(Jeigu prokuratūra šį pareiškimą panaudotų ir imtųsi tardymo, nurodysime liudininkų pavardes ir adresus. Red.)

Lenkijos maršalas ir valstybės viršininkas Juzefas Pilsudskis. Atvirukas iš Liublino vaivadijos viešosios bibliotekos.


Šaltinis:  „Gazeta Warszaw“ charekterizuoja Pilsudskį, 1922 08 10, p.1

Šaltinio prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.10

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/632/_nn3x4gb