1922 m. rugpjūtis 11 d. | Fašistai ir socialistai

Be to fašistai sudegino socialistų laikraščio „Avanti“ redakciją. Milano Kariuomenė saugoja miestą.

E. Londonas. Iš Italijos pranešame, kad fašistai visur išmeta iš administracijos socialistus ir patys užima jų vietas. Kai kuriose vietose buvo susirėmimų.

Be to fašistai sudegino socialistų laikraščio „Avanti“ redakciją. Milano Kariuomenė saugoja miestą. Genujoj fašistai užėmė Internacionalo konferencijos bustiną šv. Jurgio rūmus.

Milano Šv. Marijos arkikatedra-bazilika. XX a. 3 deš. m. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fotografija.


Šaltinis:  Fašistai ir socialistai, Lietuva, 1922 08 11, p. 1.

Šaltinio prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.11

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b53094242p