1922 m. rugpjūtis 31 d. | Šešias dienas be maisto

Liepojos dežuruojantis locmanas pamatė jūroje nedidelį laivelį su iškeltomis būrėmis. Randantis žmonės laivelyj ženklais prašė pagelbos.

E. Ryga. Rugpjūčio 21 d. Liepojos dežuruojantis locmanas pamatė jūroje nedidelį laivelį su iškeltomis būrėmis. Randantis žmonės laivelyj ženklais prašė pagelbos. Tuojau išvažiavo pagelbon locmano laivė; laivelyj rasta du visai nusilpusiu jaunikaičiu. Jie buvo taip išbadėję, jog pirmiausia paprašė valgyti. Įplaukus uostan vargšai buvo pavalgydinti ir štai ką papasakojo: prieš 6 dienas jie, 17-18 metų moksleiviai švedai nedideliame motoriniame laivelj išplaukė iš Gotlando salos į Elando salą.

Kelyj vasaros vakarų audra sugadino motorą. 6 dienas išbuvo nelaimingieji laivelyj be maisto ir buvo bado kankinami. Kada jau bado negalėjo iškęsti, ėmė gerti jūros vandenį, bet tas nieko negelbėjo. Praslinkus kelioms dienoms audra nurimo ir jie iškėlė bures, tikėdamiesi pasiekti karštą. Tik šeštą dieną jie pamatė Liepojos krantą. Jaunikaičiai taip buvo nusilpę, kad reikėjo iš laivelio juos išnešti ant rankų.

Operos solisto ir karininko Antano Kučingio šeima Palangoje ant tilto į jūrą. 1937 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis:  Šešias dienas be maisto, Lietuva, 1922 08 31, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.31