1922 m. rugsėjo 1 d. | Kauno kronika

Jau kelinta diena čia jaučiamas duonos krizis […]. Kepėjai vis skundžiasi ant malūnininkų, o šie pastarieji – ant ūkininkų, kad rugių neparduoda, o laukia pasirodant naujų pinigų. Tokio duonos krizio po didžiojo karo ligšiol nėra buvę.

Kaunas. Jau kelinta diena čia jaučiamas duonos krizis. Ruginės maltos duonos retai kur kepama, nes esą stoka maltų ruginių miltų. Ruginės pikliavotos arba maišytos, irgi nesant užtektinai miltų, kepama labai mažai, kad naudotojams toli nebeužtenka. Prie kaikurių kepyklų naudotojai stovi eilėmis kaip gelžkelio stoty prie biletų, bet duonos gauna po mažai, o kaikuriems visai nebeištenka. Rugpiūčio 28 d. ruginė[s] duonos piklevotos kilogramas kainavo 60 auks., maišytos 50, ruginės maltos 38 auks. Kepėjai vis skundžiasi ant malūnininkų, o šie pastarieji – ant ūkininkų, kad rugių neparduoda, o laukia pasirodant naujų pinigų.

Tokio duonos krizio po didžiojo karo ligšiol nėra buvę.

Ar čia tik nebus kokia pirklių machinacija?

„Paramos“ kepykla. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 196 (1018), 1922 m. rugsėjo 1 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugs.1