1922 m. rugsėjo 12 d. | Kuro taupinimo klausimas namus statant

Kiek kuro vartojama visam pasauly sunku ir apskaičiuoti; vien akmeninių anglių sudeginama per metus virš 600 milijonų tonų. Technikos pramonės didelis progresas ir kuro milžiniškas aikvojimas jau iškelia klausimą ar ilgam laikui užteks kuro, – nes žemės gelmėse esantis anglių klodų išteklius ir medžio (durpių) metinis prieaugis apribuoti.

Dabartinis amžius galima būtų pavadinti technikos pramonės arba industrijos amžiuml nuo pramonės pažangos daug priklauso žmonijos gyvenimo sąlygos. Mechaninės ir cheminės technologijos metodais technikos pramonė iš paprastų medžiagų pagamina įvairių žmogaus gyvenimui naudingų puikių išdirbinių – produktų, suvartodama tam tikslui milžinišką kiekybę gamtos jėgų (mechaninės energijos, šilumos ar elektros energijos). Galima sakyti, kad dabartiniuose laikuose didesnės reikšmės turi energija nei medžiaga.

Svarbiausias energijos šaltinis – tai kuras (degančio kuro šiluma): – anglis, malkos (medis) ir durpės, – juose paslėpta saulės energija. Tekančio ar krintančio vandens energija mažiau naudojama. Kiek kuro vartojama visam pasauly sunku ir apskaičiuoti; vien akmeninių anglių sudeginama per metus virš 600 milijonų tonų. Technikos pramonės didelis progresas ir kuro milžiniškas aikvojimas jau iškelia klausimą ar ilgam laikui užteks kuro, – nes žemės gelmėse esantis anglių klodų išteklius ir medžio (durpių) metinis prieaugis apribuoti.

<…>

Mums lietuviams, neturint anglių, turint tik menkesnės vertės kuro – durpių ir miško likučių – malkų, tas klausimas turėtų dar daugiau rūpėti. Didžiausią dalį savo miškų mes aikvojame gyvenamiems namams apšildyti ir sulyginant nedaug – pramonės tikslams ir statybos reikalams.

<…>

Kauno apylinkės. Apie 1921–1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kuro taupinimo klausimas namus statant (1922, Rugsėjo 12 d.). Lietuva (205 (1027), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugs.12