1922 m. rugsėjo 14 d. | Liaudies dainų motyvais

Ganęs kiaules tris metelius, pusberniavęs tris antruosius galiu siekt valdžios viršūnės. Niekis, kad rašyt nemoku ir skaityt nekaip man sekas, – leisiu įstatus gudriausius…

Liaudies dainų motyvais (politinė satyra)

Neatsižvalgiantiems į tiesą partijų agitatoriams skiria autorius.

I

Šią naktelę, per naktelę

Aš miegelio nemiegojau,

Ant rankelės perrimojau.

Mat parūpo garbužėlė,

Aukšto seimo kėdužėlė.

Ganęs kiaules tris metelius,

Pusberniavęs tris antruosius

Galiu siekt valdžios viršūnės.

Niekis, kad rašyt nemoku

Ir skaityt nekaip man sekas, –

Leisiu įstatus gudriausius…

Partijoj išmokau rėkti,

Na, tad nieko man neliekti,

Kaip tik būt valdžioj kūrėjo…

II

Siuntė mane partijėlė

Į Lietuvą balnužėliu

Ne tik siuntė, bet ir davė

Vieną, kitą tūkstantėlį

Auksinėliai kėlė ūpo,

Mano iškalba prapliupo

Vakaruose, mitinguose

Darbavausi išsijuosęs

Bėriau partijai pagyrų,

Priešams jos daviau pipirų

Mylimoji partijėle,

Džiaukis savo bernužėliu.

III

Vaikščiojau, vaikščiojau

Po visą šalelę vaikščiojau.

Nešiojau, nešiojau,

Visokią lapelių

Dalinau, dalinau

Kiekvienam mužikėliui dalinau,

Tarnavau, tarnavau,

Savo partijėlei tarnavau.

Aukštinau, aukštinau.

Josios lyderėnus auginau.

Žeminau, žeminau

Visus „klierikus“ žeminau. <…>

Gaidos. Vestuvinės dainos „Tai jums svotai“ ir „Dėkui svotams“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., rugsėjo 14 d., Liaudies dainų motyvais, Laisvė (nr. 160), p. 2

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-rugs.14