1922 m. rugsėjo 15 d. | Lietuvos Universitete naujai įstojusių studentų priėmimas

Rugsėjo 15 d. Lietuvos Universitete įvyko iškilmingas naujai įstojusių studentų priėmimas, dalyvaujant Švietimo Ministeriui, garbės prof. J. Basanavičiui ir kitiems profesoriams.

Rugsėjo 15 d. Lietuvos Universitete įvyko iškilmingas naujai įstojusių studentų priėmimas, dalyvaujant Švietimo Ministeriui, garbės prof. J. Basanavičiui ir kitiems profesoriams. Priimta apie 800 naujų studentų. Dabar Universitete jau bus apie 1200 studentų.

Lietuvos universitetas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos Universitete naujai įstojusių studentų priėmimas (1922, Rugsėjo 23 d.). Trimitas (37 (107), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.37