1922 m. rugsėjo 17 d. | Spektaklis-koncertas

Sekmadienį rugsėjo mėn. 17 d. Liaudies namuose Šančių „Pavarasio“ Kuopa rengia spektaklį – koncertą. Bus vaidinama iš Ukrainų kalbos versta komedija „Adomas ir Jieva“.

Sekmadienį rugsėjo mėn. 17 d. Liaudies namuose Šančių „Pavarasio“ Kuopa rengia spektaklį – koncertą. Bus vaidinama iš Ukrainų kalbos versta komedija „Adomas ir Jieva“. Mišrus Kuopos choras p. Kerasko vejamas padainuos įvairių mūsų kompozitorių dainą. Spektakliui – koncertui pasibaigus žaidimai ir šokia. Bufetas be svaiginamų gėrimą. Pradžia vakaro 6 val. vakaro.

Liaudies namai apie 1922 – 1924 m. Tarpukariu čia veikė žydų jaunimo organizacijos, tarp jų ir teatras. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., rugsėjo 17 d., Spektaklis-koncertas, Laisvė, (Nr. 163), 4.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-rugs.17