1922 m. rugsėjo 19 d. | Karių Dramos Mėgėjų Kuopelė

Karių Dramos Mėgėjų Kuopelė pradeda sezoną š. m. rugsėjo 19 d. Bus vaidinama visuomenei Karių Kliūbe Miko Petrausko 3 v. operetė: „Užburtas Kunigaikštis“.

Karių Dramos Mėgėjų Kuopelė pradeda sezoną š. m. rugsėjo 19 d. Bus vaidinama visuomenei Karių Kliūbe Miko Petrausko 3 v. operetė: „Užburtas Kunigaikštis“ (iš M. Rastenio ir S. Vitaičio eilės), V. Braziulevičiui režisuojant ir dalyvaujant. Pradžia 201/2 val., o likusieji vaidinimo dieną Kliūbo kasoje nuo 18 val.

Per šį sezoną numatoma keletas naujų operečių, kurios bus nuolatos vaidinamos.

Mikas Petrauskas JAV. Apie 1927 – 1928 m. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: Karių Dramos Mėgėjų Kuopelė (1922, Rugsėjo 19 d.). Lietuva (2011 (1033), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugs.19