1922 m. rugsėjo 2 d. | Rasta šešios bačkos sprogstamosios medžiagos

Žvalgybos skyrius iškasė Vilijampolio Slabadoj (Kaune) 6 bačkas sprogstamosios medžiagos: piroksilino, piroksilino plytelių, patronų revolveriams ir šautuvams ir t. t.

Rasta šešios bačkos sprogstamosios medžiagos. Rugpiūčio 19 d. žvalgybos skyrius iškasė Vilijampolio Slabadoj (Kaune) 6 bačkas sprogstamosios medžiagos: piroksilino, piroksilino plytelių, patronų revolveriams ir šautuvams ir t. t. Manoma, kad tai bolševikų iš 1920-21 metų palikimas, kuomet jie buvo besirengią […].

Bolševikų susprogdintas Maskvos Kristaus Gelbėtojo soboras. 1931 m.


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos ūkininkas, nr. 35 (1018), 1922 m. rugpjūčio 28–rugsėjo 3 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB010DF585-1922-Nr.35

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Christ_the_Saviour?fbclid=IwAR19cZhfc0Dq8SentqOyBnkcxCFkd9dG8huI91wjswoKwJGGGycEG7gf6qU#/media/File:Christ_saviour_explosion.jpg