1922 m. rugsėjo 20 d. | Vaikų darželis

Pirmasis Froblio (Froebelio) darželis vaikams nuo 4 metų amžiaus įkurtas Kaune ponios C. Mošinskienės, laikinai pradeda savo darbą Vytauto kalne.

Pirmasis Froblio (Froebelio) darželis vaikams nuo 4 metų amžiaus įkurtas Kaune ponios C. Mošinskienės, laikinai pradeda savo darbą Vytauto kalne. Rugsėjo 20 dieną 111/2 v. darželio atidarymas Karių Kliūbe pas Maskvos baleto artistę p-lę Ilinskaitę, kuri sistemingai ves plastikos, gimnastikos su muzikos akopanim. pamokas.

Be to, bus dėstoma pradžios mokslas, slojidas (rankų darbas), ir svetimos kalbos. Nori įrašyti savo vaikus prašomi kreiptis nuo 2-4 val. p. p. Laisvės Alėja, „Vytauto“ viešb. kam. 12, 18.

Žaidžiantys vaikai „Pieno lašo“ draugijos darželyje. 1938 m. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: Vaikų darželis (1922, Rugsėjo 19d.). Lietuva (211 (1033), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugs.19