1922 m. rugsėjo 22 d. | Veneros Ligų Paroda

IX-20 d. atidaryta Paroda, kur išstatyta kelios dešimtys muliažų (dirbtinių kūno dalių) su įvairiais sifilio, šankerio ir triperio apsireiškimais. Be to daugelis spalvotų paišinių su paaiškinimais, perspėjimais ir patarimais.

Liaudies Namuose, prie Lukšio ir Mapu gatvės, Sveikatos Departamento. IX-20 d. atidaryta Paroda, kur išstatyta kelios dešimtys muliažų (dirbtinių kūno dalių) su įvairiais sifilio, šankerio ir triperio apsireiškimais. Be to daugelis spalvotų paišinių su paaiškinimais, perspėjimais ir patarimais. Per ištisas 8 dienas kasdien duoda paaiškinimų 3 gydytojai – vyrams skyrium, moteryms skyrium.

Liaudies namai A. Mapu ir P. Lukšio (dab. Šv. Gertrūdos) gatvių kampe. Apie 1922–1924 m. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. 1971 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vežėjas „Veneros Ligų Paroda“, Lietuvos žinios, nr. 165, 1922 m. rugsėjo mėn. 22 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Rugs.22