1922 m. rugsėjo 23 d. | Tiltų tvarka

Liepos 4 dieną važiuojant per Aleksoto tiltą, delei patogumo daviau tenai stovinčiam žemo ūgio jaunam milicininkui 5 auks. apmokėti kasininkui; jisai apmokėjęs sugręžė man 3 a., o kvitos suvis nedavė!

Kauno Ap. Liepos 4 dieną važiuojant per Aleksoto tiltą, delei patogumo daviau tenai stovinčiam žemo ūgio jaunam milicininkui 5 auks. apmokėti kasininkui; jisai apmokėjęs sugręžė man 3 a., o kvitos suvis nedavė! 21 Liepos važiuojant per tą patį tiltą užmokėjau kasininkui 2 a., o kvitą ji padavė perplėštą. Klausimas, kam eina tiltų muitų pinigai?

Vežėjas.

Aleksoto tiltas. XX a. 3 deš. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo „Kaunas. Laikinoji sostinė“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vežėjas „Tiltų tvarka“, Ūkininkas, nr. 35, 1922 m. rugsėjo mėn. 23 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000448749-1922-Rugs.23