1922 m. rugsėjo 27 d. | Ilgas amžius

Gražiškiai, Šakių aps. Mūsų laikais maža kas sulaukia 100 metų, bet senovėje tai daugelis tiek pragyvendavo. Šiame sodžiuje yra senukas ūkininkas J. Strimaitis, gimę 1820 metuose, t.y., jau einąs 102 metus.

Gražiškiai, Šakių aps. Mūsų laikais maža kas sulaukia 100 metų, bet senovėje tai daugelis tiek pragyvendavo. Šiame sodžiuje yra senukas ūkininkas J. Strimaitis, gimę 1820 metuose, t.y., jau einąs 102 metus. Jo šeimą sudaro jis, sunus ir duktė. Nors tiek metų pragyveno, bet žmogus dirba, gerai mato, girdi ir t.t. 60 margų ukį dar pats valdo, nors sūnus jau 45 metų.

Namieje viskas senoviškai. Madų jokių nevaiko: tėvas vasarą nešioja baltomis kelinėmis, marškiniai užleisti ant kelinių ir juosta perjuosti. Sūnus gal jau 15 metų kai dėvi tuos pačius batus. Minta daržovėmis, pienu ir.tt. Iki šįmet kiaulių suvis neaugindavo. Visi sveiki gražūs ir raudoni. Senukas dar gali pragyventi kokią 15 metų. Gyvena visi labai ramiai…

Dievas jiems tepadeda, – tesuteikia visiems ilgiausių metų!.


Amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas“ pateikiamas pasakojimas apie ilgaamžį senelį J. Strimaitį iš Gražiškių kaimo. Šimtamečių senolių tarpukario Lietuvoje buvo ir daugiau. Š.m. gegužės 30 d. įraše buvo skelbtas pasakojimas apie Garliavoje gyvenančią šimtametę senutę Pauliną Džervaitienę, tačiau tokie atvejai buvo gana reti. Daugiausiai dėl neišvystytos sveikatos ir medicinos priežiūros, higienos bei sudėtingų darbo sąlygų. Skaičiuojama, kad per visą tarpukarį vidutinė gyvenimo trukmė tiek vyrų, tiek moterų tarpe, siekė Lietuvoje apie 50 metų. Žinoma, šie skaičiai rodo didelį vaikų mirtingumą, apie 10 tūkst. kūdikių mirdavo nesulaukus vienerių metų. Tokį didelį mirtingumą kūdikių tarpe lėmė prasta kūdikių priežiūra ir anksti nutraukiamas žindymas. Vis dėl to, lyginant tarpukario Lietuvos duomenis su 1897 m. Rusijos imperijos surašymo duomenimis, galima matyti, kad vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje iššaugo apie 8 metus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Gediminas Kasparavičius

Senolė su prijuoste ir skarele, skutanti bulves. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., rugsėjo 27 d., Ilgas amžius, Draugas (Nr. 227) p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Rugs.27