1922 m. rugsėjo 28 d. | Mūsų žinios

Kiekvienam valdininkui nežiūrint kategorijų, nustatyta 12 erdmeterių malkų metams. Bet pasirodo, kad kaikurie aukštesnieji miškų departamento ponai labai jautrus prie šalčio. 1921 metais gavo kas 64 erdmeterius, kas 48, kas 34, ir t.t.

Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų ministerijos valdininkai padavė savo ministeriui skundą delei neteisėto išdavimo kaikuriems valdininkams valdiška kaina nustatytos normos malkų. Kiekvienam valdininkui nežiūrint kategorijų, nustatyta 12 erdmeterių malkų metams. Bet pasirodo, kad kaikurie aukštesnieji miškų departamento ponai labai jautrus prie šalčio. 1921 metais gavo kas 64 erdmeterius, kas 48, kas 34, ir t.t. Vienas iš valdininkų, net balandžio mėnesyj prieš pat pasiliuosuojant iš tarnybos, pasiėmė 25 erdmeterius. Nors balandžio mėnesyj juk jau nebešalta ir vasarai 25 erdmeterių perdaug. Tur but tas ponas laikosi principo: „šilima kaulų nelaužo“. Čia neminime pavardžių šilumos mėgėjų, bet jos ir ne tiek svarbu. Svarbu tas, ką atsakys į skundą ministeris. Juk už peršiltą gyvenimą, kaltininkai labai pravartu būtų pravedinti. Lauksime atsakymo į skundą.

Kraunami rąstai Petrašiūnų medžio apdirbimo kombinatui. Kazimiero Dudėno fotografija. Kaunas, XX a. 5 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Mūsų žinios“, Socialdemokratas, nr. 39 (139), 1922 m. rugsėjo mėn. 28 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000396206-1922-Rugs.28