1922 m. rugsėjo 5 d. | Lietuvos ūkininkų ekskursija į Vokietiją ir Daniją

Į Eitkūnus atvažiuojam naktį. Stotis didelė, iš visų pusių nusmaigstyta elektros šviesa. Jau iš pirmo žvilgsnio ir žingsnio puola į akis vokiškas akuratnumas su savo švara, tvarka ir plačiu užmojimu gamyboje.

Bet štai jau ir siena. Nesuskumbi žmogus geru traukinio važiavimu pasigerėti, o jei esi pypkorius, dviejų pypkių išrūkyti, kaip, žiūrėk, jau ir beatsidūręs prie sienos. <…>

<…> Į Eitkūnus atvažiuojam naktį. Stotis didelė, iš visų pusių nusmaigstyta elektros šviesa. Jau iš pirmo žvilgsnio ir žingsnio puola į akis vokiškas akuratnumas su savo švara, tvarka ir plačiu užmojimu gamyboje. Net šlavinėjęs muitinės aslą tarnautojas taip rimtai atlieka savo iššlavimo pareigą yra didelis ir atsakomingas darbas ir katiktai nuo jo švaresnio ar nešvaresnio šlavimo priklauso visos Vokietijos likimas. <…>

Birželio 28 d., 6 val. rytą kur-kas greitesniu traukiniu, negu kad gerėjomės savuoju, (esant jau šiol sienos pusėje galima tai atvirai prisipažinti), išvažiuojame iš Eitkūnų, ir pro Įsrutį, Karaliaučių, Braunsbergą, ir kitus Vokietijos miestus šveičiame Štaino linkui. Vaizdas staiga keičiasi. Tai nebe „pavyzdingoji“ Suvalkija ir nebeatsilikusioji Žemaitija…

Pasirodo visi esame atsilikę, ir toli atsilikę, tik vieni daugiau, kiti – gal kiek mažiau…

O, rodos ir žemė ne geresnės už mūsų, o ant jos ir tie striukšiai perkusiniai rugiai, bent paviršutine savo išvaizda, negeriau atrodo, už mūsiškius vietinius ilgšiukus, ir vsarojus negeresnis kaip mūsų… Ir vistiktai esame atsilikę ir tiek toli, kad to mūsų atsilikimo, o jų pakilimo skirtumui neišmatuojamai dideli…<…>

V. Mykolaitis

Eitkūnai. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: 1922 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos ūkininkų ekskursija į Vokietiją ir Daniją, Lietuva (Nr. 199 (1021) p. 1-2.

Prieiga internere: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugs.5&fbclid=IwAR0x2s9Jq2FSHz6Vp9LUHT-85YcIAgilBSFpszxP-pSKKNuW4aEZM_ln8oI

Fotografijos prieiga internetu: https://kybartai.lt/wp-content/uploads/2020/11/Santaka-20201113-Eitkunai.jpg