1922 m. rugsėjo 6 d. | Riaušės Klaipėdos krašte

Darbininkai, nepatenkinti atsakymais, ėmė peiliais pjaustyti maišus, kiaušiniais ir sviestu drabstyti atgal į veidą pardavinėtojams. Ūkininkams pasipriešinus, kilo peštynės – keletas žmonių sužeista.

Ek. Naujamiestis. Taur. ap. Rugsėjo 6 d. Šilutej (Heydekrug) laike prekymečio miesto darbininkai užpuolė suvažiavusius miestan ūkininkus ir paklausė, kiek jie (ūkininkai) nori už savo prekes. Darbininkai, nepatenkinti atsakymais, ėmė peiliais pjaustyti maišus, kiaušiniais ir sviestu drabstyti atgal į veidą pardavinėtojams. Ūkininkams pasipriešinus, kilo peštynės – keletas žmonių sužeista ir vienas sankrovos langas išmuštas. Daug sviesto ir kitų produktų buvo įmesta į upę, tekančią per miestą.

Priežastis markės kritimas ir prekių pabrangimas.

Klaipėda. Buv. Fridricho Vilhelmo gatvės vaizdas. Atviruką išleido Jono Anso Kunkio knygynas. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Riaušės Klaipėdos krašte  (1922, Rugsėjo 13 d.). Lietuva (206 (1028), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugs.13