1922 m. sausio 11 d. | Kiek pinigų išleidžia Rusų bolševikų valdžia agitacija

Vokiečių laikraštis „Raudonoji tiesa“ paduoda ištisa eilę labai įdomių skaitinių, kuriuos vaizdžiai nurodo vieną pagrindinių metodų, kokių griebiasi bolševikai savo propagandai varyti užsieniuose. Tas laikraštis sako, kad praeitų metų Spalio mėn.,  Rusų bolševikų valdžia yra davusi Vokietijoje, vokiečių komunistų partijai: 1300 000 markių ir įvairių brangenybių, kurios vertos apie milijoną markių.

Vokiečių laikraštis „Raudonoji tiesa“ paduoda ištisa eilę labai įdomių skaitinių, kuriuos vaizdžiai nurodo vieną pagrindinių metodų, kokių griebiasi bolševikai savo propagandai varyti užsieniuose. Tas laikraštis sako, kad praeitų metų Spalio mėn.,  Rusų bolševikų valdžia yra davusi Vokietijoje, vokiečių komunistų partijai: 1300 000 markių ir įvairių brangenybių, kurios vertos apie milijoną markių. Darbininkų sąjungai Greisen-kichen- 30 000 markių, profesiniai sąjungai – 2,5 mln.markių, ir Barlynoprofes. Sąjungai 1 milijoną markių Šveicarijoje nacionaliniai partijai ir profesiniai Sąjungai 45 000 frankų, komunistų partijai, kuri tepriklauso 7000 žmonių, 92 000 frankų ir tris vagonus įvairių daiktų.

Belgijoje – komunistų partijai 30 000 frankų be kitokių visokių dovanų, kitoms gi partijoms ir profesinėms sąjungoms buvo duota 75 000 frankų.

Olandijoje – komunistų 800 000 markių, sindikatams 500 000 markių, Slovakijoje komunistų partijai buvo duota 2 mln. Kronų, Švedijoje komunistų partijai 1 mln. Austrijos komunistų partijai 3 milijonai kronų., kitoms gi socialistinėms partijoms ir profesinėms organizacijoms daugiau kaip 15 milijonų kronų.

Kažin, ar negalima būti gauti žinių, kiek pinigų iš Rusų bolševikų yra gavusios Lietuvos komunistų partija ir kitos socialistinės partijos, profesinės organizacijos, ypač profesinė socialistinė mokytojų sąjunga, kuri taip uoliai kovoja su tikyba ir Kristaus mokslu? Nei kiek neprasčiau už bolševikus?

Leninas. Plakatas. Leipzigo miesto muziejus – CC BY-NC-SA.


Šaltinis: 1921 m. sausio 8 d., Kiek pinigų išleidžia Rusų bolševikų valdžia agitacija, Laisvė (Nr. 11) p. 4

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_110934_4

Nuotraukos nuoroda: https://www.europeana.eu/lt/item/08547/sgml_eu_php_obj_p0012774