1922 m. sausio 15 d. | Mūsų miškas užsieny

Šiemet miškų prekyba labai gyva, nes mūšiškis supirktas miškas iš čia esąs gabenamas į Angliją, Belgiją, Prancūziją ir net Čeko-slovakiją. Čekams Slovakams ypač daug gabenama esą mūsiškės drebulės, iš kurios čekai darą gražias moterims skribeles ir įvairių vaikams žaislų, kurie iš mūsų drebulės padirbti, jau ir Lietuvą per vokiečius pasiekią.

Klaipėda Ek. Čia gyvena stambesnieji lietuviško miško pirkliai, kurių įgaliotinų nuklota visa Lietuva. Šiemet miškų prekyba labai gyva, nes mūšiškis supirktas miškas iš čia esąs gabenamas į Angliją, Belgiją, Prancūziją ir net Čeko-slovakiją. Čekams Slovakams ypač daug gabenama esą mūsiškės drebulės, iš kurios čekai darą gražias moterims skribeles ir įvairių vaikams žaislų, kurie iš mūsų drebulės padirbti, jau ir Lietuvą per vokiečius pasiekią.

Tilžė Ek. Vokiečių pakėlimas važiojimo traukiniais prekių kainos ymiai atsiliepė ir į lenkų prekybą su miškais. Iki šiol labai daug buvę gabenama į Vokiečius miško iš Lenkų ir „viduriniosios Lietuvos“, o dabar miško vežimas staiga mažėjęs, nes tik vieno metro nuo lenkų sienos į Tilžę atgabenimas atsieinas 165 vok. markės Todėl vokiečių pirkliai vėl daugiau dėmesio kreipia į Lietuvos miškus, nes muitui mežėjant ir vokiečių markei puolant Lietuvos miškas būsias pigesnis, kaip miškas, iš Lenkų gabenimas.

Vaizdas į Nemuno pakrantę su pliažu ir sieliais. 1938 m. birželio 12 d. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: 1922 m. sausio 15 d., Mūsų miškas užsieny, Lietuva (Nr. 12 (834)) p. 2

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64352