1922 m. sausio 16 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Sukilėlių laimėjimas siejasi su Lietuvos trispalve, lietuviška valiuta ir t.t. Prancūzai protestuoja, grasina atsiųsti kariuomenę ir desantą. Žiūrėsime, kaip Klaipėdos likimas toliau rutuliosis. 

Antradienis

Šiandienos telegramos praneša, kad vakar sukilėliai užėmė Klaipėdos miestą. Prancūzai, kurių nedidelė okupacinė įgula, vadovaujama komisaro Petisne, šiuo laiku atstovauja laikinajam Antantės suverenumui, kartu su vokiečių vietos žandarmerija priešinosi. Kalbama, kad žuvo du prancūzų kareiviai. Sukilėliai paskelbė naują Direktoriją – laikiną kolegialią krašto valdžią. Atrodo, jie nori pripažinti Antantės komisaro valdžią arba bent jau skelbiasi, kad jų veiksmai nukreipti ne prieš Antantę, o prieš ligšiolinę Direktoriją, kuri buvo palanki vokiečiams. Vis dėlto norėdami išvengti arba bent sušvelninti konfliktą su Antante ir prancūzais – Klaipėdos okupantais, – kaip tik dėl to prasidėjo sukilimas. Sukilėlių laimėjimas siejasi su Lietuvos trispalve, lietuviška valiuta ir t.t. Prancūzai protestuoja, grasina atsiųsti kariuomenę ir desantą. Žiūrėsime, kaip Klaipėdos likimas toliau rutuliosis.

Lietuvos kariuomenės kapitonas, Klaipėdos sukilimo operacijos 1923 m. dalyvis Stasys Šimoliūnas, vėliau teisininkas, 1931 m. Tuomet jis ėjo Panevėžio apygardos Vabalnininkų nuovados taikos teisėjo pareigas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 228.