1922 m. sausio 21 d. | Gydytojų mobilizacija kovai su šiltine

Kovai su šiltine paskelbta visoje Lietuvoje medicinos personalo mobilizacija. Abiejų lyčių gydytojai, felčeriai, gailestingosios seselės ir dezinfektoriai ligi 50 metų amžiaus pareina Sveikatos Departamento žinion.

Kauno, Šiaulių ir Panevėžio  miestai ir apskritys ir Rokiškio apskritis paskelbti šiltinės epidemijos pavojuje. Kovai su šiltine paskelbta visoje Lietuvoje medicinos personalo mobilizacija.

Abiejų lyčių gydytojai, felčeriai, gailestingosios seselės ir dezinfektoriai ligi 50 metų amžiaus pareina Sveikatos Departamento žinion.

Miesto ligoninė. Fotografas Jokūbas Skrinskis. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Gydytojų mobilizacija kovai su šiltine (1922, Sausio 21 d.). Trimitas (3 (73), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38682_5