1922 m. sausio 23 d. | Pripažino de jure

Reiškiame džiaugsmo ir dėkingumo jausmus draugingai Čecho-Slovakijai už moralinę paramą Lietuvai kovojant už nepriklausomybę. 

Sausio 23 d. Čecho-Slovakijos atstovas p. Galija įteikė mūsų Užsienio Reikalų Ministeriui raštą, kad Čecho-Slovakijos respublikos vyriausybė pripažino Lietuvą de jure.

Reiškiame džiaugsmo ir dėkingumo jausmus draugingai Čecho-Slovakijai už moralinę paramą Lietuvai kovojant už nepriklausomybę.


Nors Čekoslovakija pati dar buvo nauja, po Pirmojo pasaulinio karo susikūrusi valstybė ir ne iš karto pripažino Lietuvą, netrukus ji tapo viena rimtesnių Lietuvos partnerių ir siektinų pavyzdžių. Strateginėje geografinėje vietoje – kryžkelėje tarp Europos Vakarų ir Rytų esanti valstybė pasižymėjo aukštu demokratijos lygiu, stipria kariuomene, pakankamai aukšto lygio universitetais. Tai traukė daugelio lietuvių dėmesį. Kalbinius barjerus įveikti padėjo lenkų ir rusų kalbos, kurias mokėjo nemaža Lietuvos gyventojų dalis. Studentai noriai vyko į Čekoslovakijos universitetus, o jos karo akademijoje stažavosi žymūs Lietuvos generalinio štabo karininkai. Kadangi Čekoslovakija turėjo teritorinių konfliktų ir nesutarimų su Lenkija, o vėliau– ir su Vokietija, Lietuvai ji daugeliu atvejų atrodė paranki sąjungininkė.

1922 m. Kaune pradėjęs reziduoti konsulas (pasiuntinybę Čekoslovakija atidarė tik 1936 m.) Jaroslavas Galia buvo vienas populiaresnių diplomatų Kauno politinio elito akyse. Tai įrodo ir parinkta fotografija, kurioje matome jo pasitikti į Kauno geležinkelio stotį atvykusius miesto burmistrą Joną Vileišį, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorių generolą Vladą Nagevičių ir kitus žymius veikėjus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Čekoslovakijos konsulo Jaroslavo Galios (5-as iš kairės) pasitikimas Kauno geležinkelio stotyje dalyvaujant Kauno burmistrui Jonui Vileišiui (1-as iš dešinės). Ekonominės karių bendrovė fotografija. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.


Šaltinis: Trimitas,  1921, Nr.4, p.11 , Pripažino de jure.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=259883&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38683_13