1922 m. sausio 24 d. | Įspėjimas

Yra tikrų žinių, kad pardavėjai įvairių prekių krautuvėse, o daugiausiai kepyklose dar nenustojo vartoja rusų ir kitų sistemų svarų ir matų, arba vartodami metrinę sistemą verčia ją į rusų sistemą, o rusų į metrinę – kuo apgaudinėja pirkėjus.

Yra tikrų žinių, kad pardavėjai įvairių prekių krautuvėse, o daugiausiai kepyklose dar nenustojo vartoja rusų ir kitų sistemų svarų ir matų, arba vartodami metrinę sistemą verčia ją į rusų sistemą, o rusų į metrinę – kuo apgaudinėja pirkėjus.

Vyr. Matų, Saikų, Svarst, ir Prob. Rūmai įspėja, kad veikiai kratuvėse ir pas pardavėjus bus daromos revizijos ir atradus uždraustas svarus ir matus, arba jei bus įrodyta,  kad metrinė sistema verčiama į rusų, o rusų į metrinę, nusikaltusieji bus baudžiami iki 3000 auks., apie ką jau buvo paskelbta laikraščiuos iš gruodžio mėn. 1921 m. (skel. Nr. 1088). Nr. 52.

Vyr. Matų, Saikų, Svarst. Ir Prob. Rūmų viršininkas (pas.) Lapinas.

Krautuvė. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. sausio 24 d., Įspėjimas, Lietuva (Nr. 19 (841)), p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64360_3