1922 m. sausio 25 d. | Žiemos sportas. (Chokei rungtynės)

Š. m. sausio mėn. 22 d. 1 val. po piet Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos čiuožykloje (Nemuno uoste) pirmą kartą Lietuvoje įvyko chokei rungtynės tarp lietuvių ir vietos svetimtaučių komandos.

Š. m. sausio mėn. 22 d. 1 val. po piet Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos čiuožykloje (Nemuno uoste) pirmą kartą Lietuvoje įvyko chokei rungtynės tarp lietuvių ir vietos svetimtaučių komandos. Kadangi svetimtaučių komandoje rungtynių pradžioje trūko keleto žmonių, tai jų pusėje žaidė keli lietuviai. […]

Šiose rungtynėse vos pradedantieji žaisti lietuviai parodė didelio miklumo ir apsukrumo: į priešo vartus buvo įvyti net penki golai. Ypač pasižymėjo lietuvių komandos žaidėjai: S. Garbačauskas, p. Bulota ir leitenantas Darius. Svetimtaučių pusėje buvo labai gerų, jau senai žaidžiančių dalyvių, bet sviedinį įvyti į lietuvių komandos vartus jiems nė kartą nepavyko.

Nemuno pakrantėj šalia čiuožyklos, nežiūrint šalto oro, bet dailiai saulutei šviečiant, prisirinko žiūrėtojų būrelis, kurie turėjo progos pasigerėti nematytu jiems reginiu, ir pasijuokti iš dažnai puolančių del blogo ledo žaidėjų.

Turėjusios tą pat dieną įvykti Lietuvos pirmenybinių čiuožimo rungtynės norvegų ir paprastomis pačiūžomis del blogo ledo neįvyko. Būtų pageidaujama dar šiais metais turėti savo lietuvių čiuožimo rekordus, kad ateity rengdami rungtynes, matytume daromą šioje srityje pažangą.

Baigdamas pastebėsiu, kad Liet. Fiz. Lav. Sąjungos čiuožykloj beveik kasdieną nuo 4 val. vakaro galima pratintis žaisti chokei. Tai vienintelė kalbamos rūšies Kauno čiuožykla. Naudodamiesi ta proga kasdiena, į ją susirenka daug panelių, vaikinų ir pagyvenusių piliečių, kad linksmai ir naudingai praleistų keletą valandėlių tyriame ore ir dvasiniai pasilsėtų.

J. Š.

Kauno ir Karaliaučiaus ledo ritulio rinktinės prieš rungtynes. Kaunas, 1937 m. vasario 28 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Žiemos sportas. (Chokei rungtynės)“, Karys, nr. 4 (140), 1922 m. sausio mėn. 25 d., p. 41.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0003824101/C1B0003824101-1922-Nr.4/original/0006-E46408E56AC75B193C560B69F700AFEB.png