1922 m. sausio 26 d. | Vokiečiai nori greito Rusijos atstatymo

Jo išvedžiojimų svarbiausia mintis buvo ta, kad Vokiečiai nori greito Rusijos atstatymo.

Berlynas. Vokiečių valstybės kancleris d-ras Wirth plačiai pranešė Reikstago užsienių reikalų komisijai apie Vokietijos ekonominius ir politinius santykius su Rusija. Jo išvedžiojimų svarbiausia mintis buvo ta, kad Vokiečiai nori greito Rusijos atstatymo. Vokiečių vyriausybė yra pasiruošus bendrai veikti su kitais interesantais, sutinkant tiems kraštams, kuriuos norima atstatyti, ir sutartinai su jais.


Pralaimėjusi karą ir nugalėtojų didžiulėmis reparacijomis apdėta Vokietija žvalgėsi, kaip tokią situaciją pakeisti. Viena iš interesų krypčių buvo Rusija – šalis, su kuria dar neseniai kovota, tačiau vėliau su nauja bolševikų vyriausybe sudaryta Bresto taika. Nepaisant to, kad buvo deleguotas katalikiškos Centro partijos, taigi turėjo įtariai vertinti komunizmo ideologiją, kancleris Josephas Wirthas pradėjo dairytis Maskvos kryptimi. Išties, Vokietijoje visuomet buvo nemažai įtakingų interesų grupių, kurios siekė bendradarbiauti, o ne konkuruoti su didžiąją Rytų valstybe, nevengiant tam tikrų geopolitinių susitarimų.

Netrukus kancleris Wirthas tapo vienu svarbiausių architektų pasirašant Rapalo sutartį tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos. Nacionalsocialistams atėjus į valdžią Wirthas pasitraukė į Šveicariją, iš kurios grįžo tik 1949 m. Jis įtariai vertino Europos bendradarbiavimo pastangas, siūlydamas verčiau normalizuoti santykius su Rytų Vokietija, SSRS ir viso sovietinio bloko. Dėl to gyvenimo pabaigoje net gavo finansinę paramą iš Rytų Vokietijos, o 1955 m. buvo apdovanotas Stalino taikos premija. JAV Centrinės žvalgybos agentūra įtarė Wirthą esant sovietų agentu.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vokietijos kancleris Josephas Wirthas 1921 m. Prancūzijos nacionalinė biblioteka Paryžiuje.


Šaltinis: Lietuva , 1922 01 26, p.2, Vokiečiai nori greito Rusijos atstatymo  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64362_5

Fotografijos prieiga: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b53055126c