1922 m. sausio 3 d. | Lietuvos žinios

Uždaryta „Tautos Balsas“. Redaktore[i] Tubelienei ir prof. Voldemarui liepta išvažiuoti iš Kauno   a p s k r i t i e s   ir laikytis ne arčiau 30 kilometrų nuo fronto.

KAUNAS. Uždaryta „Tautos Balsas“. Redaktore[i] Tubelienei ir prof. Voldemarui liepta išvažiuoti iš Kauno   a p s k r i t i e s   ir laikytis ne arčiau 30 kilometrų nuo fronto.


1921 m. komendanto įsakymais paeiliui buvo sustabdyti šie Tautos Pažangos partijos laikraščiai: „Lietuvos balsas“, „Lietuvių balsas“, „Tautos balsas“, vėliau 1922 m. sausio pradžioje – „Tėvynės balsas“. „Tautos balso“ spėta išleisti 3 numerius ir jau po antro, kaip vėliau atsiminė A. Voldemaras, gautas komendanto įsakymas išsiųsti jį ir Jadvygą Chodakauskaitę-Tūbelienę iš Kauno. Vėliau pradėta leidėjams kelti bylas ir skirti baudas. 1923 m. lapkričio mėnesį už „melagingų žinių platinimą ir tuo visuomenės kurstymą prieš valdžią“ A. Voldemaras buvo įkalintas Varnių koncentracijos stovykloje, po to kelias savaites buvo kalinamas pats buvęs šalies prezidentas A. Smetona (plačiau šiuo klausimu straipsnyje „Parlamentarizmo ir cenzūros problema 1920–1926 metais“ yra rašiusi Audronė Žemaitytė-Veilentienė).

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Laisvė, nr. 2, 1922 m. sausio mėn. 3 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=110944&seqNr=2