1922 m. sausio 30 d. | Suomijos konsulas Lietuvai

Sausio 30 d. užsienio Reikalų Ministeris prof. Jurgutis priėmė Suomijos konsulą Lietuvai p. Vaino Arnio.

Sausio 30 d. užsienio Reikalų Ministeris prof. Jurgutis priėmė Suomijos konsulą Lietuvai p. Vaino Arnio, kuris jam įteikė savo vyriausybės įgaliojimo raštus.

Helsinkis. 1922 m.


Šaltinis: Suomijos konsulas Lietuvai (1922, Vasario 11 d.). Trimitas (6 (76), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38685_5

Fotografijos prieiga internetu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Stockmann_Helsinki_1922.jpg/800px-Stockmann_Helsinki_1922.jpg