1922 m. sausio 4 d. | Mokytojų konferencija

Sausio 4 d. Kaune atsidarė mokytojų profesinės sąjungos konferencija, kurioj dalyvavo 33 delegatai.

Sausio 4 d. Kaune atsidarė mokytojų profesinės sąjungos konferencija, kurioj dalyvavo 33 delegatai. Valdybos pranešimo apie 1921 metų darbuotę matyt, kad sąjungos gana darbo atlikta. Suorganizuotas knygynas – krautuvė su centru Kaune, Kėdainiuose išnuomota dvaras – kolonija, Palangoj įkurta sanatorija, įsteigtas spaudos fondas, leidžiamas spaudos organas, „Mokykla ir gyvenimas“, pastaruoju metu įrengta Kaune mokslo priemonių paroda.

Sąjunga turinti 22 skyrius su 1,021 narių.

Kauno „Saulės“ draugijos pedagoginės mokyklos mokytojai ir mokiniai. 1918–1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mokytojų konferencija (1922, Sausio 14 d.). Trimitas (2 (72), p. 3-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38681_5; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38681_6.