1922 m. sausio 6 d. | P. Naruševičiaus apie einamąjį momentą

P. Naruševičius maloniai suteikė jūsų bendradarbiui žinių apie gyvenamosios valandos politinę padėtį Europoj, apie mūsų atstovybės darbuotę Angluose ir apie perspektyvas tolimesnės mūsų klausimo eigos prieš pasaulio forumą, kurias čia ir paduodame mūsų skaitytojams.

Šiomis dienomis atvyko į Kauną p. Tomas Naruševičius mūsų atstovas Anglijoje. Atstovas Anglijoje narys mūsų delegacijos, kuri sausio 10 d. š. m. turės padėti iš naujo rišti mūsų ir lenkų santykius Tautų Sąjungoj.

P. Naruševičius maloniai suteikė jūsų bendradarbiui žinių apie gyvenamosios valandos politinę padėtį Europoj, apie mūsų atstovybės darbuotę Angluose ir apie perspektyvas tolimesnės mūsų klausimo eigos prieš pasaulio forumą, kurias čia ir paduodame mūsų skaitytojams.

Einamasai momentas Europoj ir mes.

Anglų politikos vadovai turi išdirbę aiškią taikos pasauliui grąžinimo programą. Jie tą programą neseniai išdėstė Prancūzų ministeriui pirmininkui p. Briandui, pasikvietę į Londoną ir stengsis tą programą pravesti artimiausioj aukščiausios tarybos konferencijoje.  Ta programa suglaudus yra maždaug tokia. Anglai, kaip industrinė tauta norėtų, kad nukentėjusios nuo karo Europos valstybės, kurios valiutos kritusios ir ekonominis gyvenimas suiręs, greičiau pasitaisytų, sustiprintų savo gerovę ir galėtų užmegzti jeis norminius prekybos ryšius. Kad šitai galėtų įvykti Anglai liko būtina salyga duoti plėtotis Vokietijos pramonei ir Vokietija jie laiko gabiai ir kuriančia tauta, be kurios Europos atstatymas yra neįmanomas. Tuo tikslu anglai norėtų sudaryti iš jų pačių Italų ir Vokiečių savo rūšies sąjungą, kurios nariai būtų surišti tarpusaviai naudingomis sutartimis ir tuo būdu laiduotų viena antrai taikos metų. Italai ir žinoma Vokiečiai pritaria šiai programai, bet Prancūzai priešinasi tokiai kombinacijai. Jie laikosi tos nuomonės, kad jie pasiremdami savo stipriausia militare jėga gali laikyti prispaudę vokiečius ir jų buvusius sąjungininkus ir iš jų išsireikalauti atlyginimo ir reikalingų lėšų. Anglai nurodo, kad tokia politika veda į amžiną „rėvanšų“ (atsiminojimų) karą: Europa dėl to taikos neturės ir vis smuks į didesnę suirutę ir todėl anglai reikalauja nusiginklavimo Europos. Bet prancūzai bijo vokiečių keršto. Anglai dėl šito jiems sako: Prisidėkit į šitą projektuojamą sąjungą ir sutartimis jūs suvaržysite Vokiečius, kad jie negalės kelti prieš jus revanšo karų. Bet prancūzai atsisako sekti Anglų politika ir priimti pasiūlymą nusiginkluoti dar dėl pavojaus Europai iš pusės Rusijos, kuri prie Tautų lygos nepriguli. Todėl, kad apsaugoti Europą iš pusės Rusijos, Anglai norėtų, paimti Rusiją ir Europos valstybių sąjungą, įtraukti savo politikos orbitą ir ją padaryti nežalinga visuotinajai taikai. Šiuo tikslu sugalvota ir Ekonominės Europos Konferencija, kurioj turėtų dalyvauti ir Rusija. Tokia konferencija, manoma šaukti kovo mėnesio.

Tomas Naruševičius Lietuvos diplomatas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. sausio 6 d., P. Naruševičiaus apie einamąjį momentą, Lietuva (Nr. 5 (827)), p. 1

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64370